Početna

Pravila nagradnog natječaja „Ketchup na sve”

(u daljnjem tekstu: „Pravila“) 

Izmjene i dopune Pravila nagradnog natječaja „Ketchup na sve” možete pročitati OVDJE

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača 

Priređivač nagradnog natječaja „Ketchup na sve“ (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka  d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“). 

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Priređivač  zadržava sva prava izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog  natječaja. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na web stranici https://zabavno-lice-rajcice.podravka.hr/. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju  sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici. 

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv Nagradnog natječaja je „Ketchup na sve“

Nagradni natječaj traje od 13.05. do 11.06.2021. godine u 23:59 h na području Republike Hrvatske.

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja 

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati i ojačati povezanost s korisnicima i promovirati proizvode  Priređivača marke Podravka. 

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju 

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 18 godina s  prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba napraviti fotografiju jela s  ketchupom na kojoj se vidi i ambalaža Podravka ketchupa, objaviti fotografiju na svom Instagram  profilu te u opis fotografije obavezno staviti #ketchupnasve 

Svakisudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 11.06.2021. godine u 23:59 h automatski ulazi  u bazu iz koje će se nagraditi 3 sudionika. 

Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo  jednom. Ukoliko po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni,  takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom. 

Članak 5. Pogrešne i neregularne prijave 

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog  natječaja, a posebice u sljedećim slučajevima: 

1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa  osobnih podataka.

2. Ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni,  pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na  kriminalna ili nezakonita ponašanja. 

3. Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim  oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.  

4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 6. – Nagradni fond 

Nagradni fond sastoji se od: 

3x PlayStation 5 + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition PS5 + The Nioh  Collection PS5 

Članak 7. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira 

Dobitnike na temelju kreativnosti prijave odabire i nagrađuje žiri Priređivača. U obzir ulaze sve prijave  pristigle do zaključno 11.06.2021. godine u 23:59 h. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz  članka 4. ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u  članku 6. ovih Pravila. 

Članak 8. – Objava rezultata Nagradnog natječaja 

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na https://zabavno-lice-rajcice.podravka.hr/, najkasnije 25.06.2021. godine. 

Objavljeni popis nagrađenih uključivat će naziv profila s Instagrama s kojim je izvršena prijava.  

Svaki od objavljenih dobitnika je obavezan javiti se u inbox Instagram profila Podravka Hrvatska sa  svojim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, mjesto stanovanja, adresa e-pošte i broj mobitela) u  roku od 8 dana od primitka obavijesti/objave o osvojenoj nagradi. Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne  javi u roku od 8 dana, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni  natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja (rezervni dobitnik). 

Članak 9. – Identifikacija dobitnika nagrada 

Svi dobitnici dužni su, na zahtjev Priređivača, a u svrhu preuzimanja nagrade, identitet potvrditi  vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom, u protivnom gube pravo na nagradu.  

Članak 10. – Način i rok preuzimanja nagrada 

Dobitnici će pakete dobiti dostavom na kućnu adresu i to najkasnije 45 radnih dana od dana objave  rezultata Nagradnog natječaja. 

Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik obratio Priređivaču da zbog  objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti  isporučiti nagradu zbog više sile.  

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za  neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). 

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koji mu je  stručni žiri Priređivača dodijelio). Nagrada je neprenosiva.

Članak 11. – Način upoznavanja sudionika s Pravilima Nagradnog natječaja 

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 13.05.2021. godine na https://zabavno-lice rajcice.podravka.hr/ 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i obvezuju se poštivati prava i obveze  iz ovih Pravila. Svi sudionici Nagradnog natječaja upoznati su s „Pravilima zaštite privatnosti“  navedenima na web stranici www.podravka.hr kao i s „Uvjetima korištenja“ iste web stranice. Sudionici  su sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju dužni poštivati i Instagramova pravila o upotrebi  podataka. 

Članak 12. Zaštita osobnih podataka sudionika 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač u svojstvu Voditelja  obrade prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao preduvjet  sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju, a u svrhu identifikacije dobitnika i dostavljanja nagrade u  Nagradnom natječaju čime se ti podaci jednokratno dijele s trećom stranom (ime i prezime, adresa i  mjesto stanovanja, adresa e-pošte, broj telefona) te kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave  nagrade. Treće strane uključuju i dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja  osobnih podataka. Podatke i fotografije prikupljene u ovom Nagradnom natječaju Priređivač može  koristiti u promotivne svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj (objava odabranih fotografija i ime  dobitnika u internom biltenu/aplikaciji i na Instagram profilu Podravka Hrvatska). Osobne podatke koji  se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka  roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno  najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja.  

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, na pristup  podacima koji se na njega odnose, ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prenosivost  podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Sudionik može  ostvariti svoje pravo upućivanjem pisanog zahtjeva na e-mail dpo@podravka.hr. Sudionik ima pravo u  svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju  privole prije povlačenja. 

Članak 13. – Rješavanje spora 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u  Koprivnici. 

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile koja je izvan kontrole Priređivača, ako je  time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja. 

Članak 15. Ostale odredbe 

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na Nagradnom natječaju.  Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim  Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju  prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem  drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač. 

Koprivnica, 13.05.2021. godine

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljnije pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića: Tehnički, Marketing

Postavke